mr Anđelka Simikić

mr Anđelka Simikić rođena je u Beogradu. Osnovno muzičko obrazovanje stekla je kao vanredni učenik. Srednju muzičku školu „Isidor Bajić” završila je u Novom Sadu, instrumentalni smer – klavir. Osnovne studije završila je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasama prof. Kemala Gekića i Iris Kobal. Na istoj Akademiji je stekla i zvanje magistra umetnosti-pijaniste. Tokom studija radila je kao demonstrator nastave klavira i klavirski saradnik na istoj Akademiji a kao korepetitor u Srpskom narodnom pozorištu i Baletskoj školi u Novom Sadu.

Tokom školovanja pohađala je brojne majstorske kurseve radeći sa eminentnim pijanistima i pedagozima: prof. Kemal Gekić, Arbo Valdma, Rita Kinka, Irina Kulikova (Moskva), Jokuthon Mihailović, Dušan Trbojević, Iris Kobal, Alan Fraser, Vladimir Ogarkov… Nastupala je kao solista sa orkestrom Akademije umetnosti i maestrom Mladenom Jaguštom, orkestrom Srpskog narodnog pozorišta a veoma zanimljivo iskustvo bila je saradnja sa Tamburaškim orkestrom. Tada započinje saradnju i sa baletom Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Brojna gostovanja, autorske večeri i gala koncerti rezultirali su video i audio zapisima, među kojima je i „Mala svita“ iz baleta „Izbiračica“ Zorana Mulića sa orkestrom Akademije umetnosti, koja je uvrštena u CD izdanje Muzičke Omladine Novog Sada – NOMUS 30 godina i 210 minuta, jedne od najznačajnijih manifestacija klasične muzike u Srbiji.

Pedagoškim radom počela je da se bavi još tokom studija u Baletskoj školi u Novom Sadu kada i otkriva pravu lepotu ovog poziva. U potrazi za daljim usavršavanjem upisuje magistarske studije u klasi prof. Iris Kobal na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i pohađa stručne seminare i predavanja koji se bave razvojem klavirske pedagogije. Lepota kamernog muziciranja i saradnja sa različitim instrumentima i vrsnim solistima donela je nastupe u zemlji i inostranstvu. Taj oblik saradnje i dalje smatra vrlo značajnim i korisnim u svom pedagoškom radu. Redovno nastupa kao članica Dua “22”, tria MAM i kvarteta IN VIVO.

Kao profesor klavira i kamerne muzike u muzičkoj školi „Josip Slavenski“ u Novom Sadu stalno je zaposlena od 2002. godine i od tada predano radi sa svojim učenicima. Njeni učenici dobitnici su brojnih prvih nagrada i priznanja na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima a neki su nastavili svoje školovanje na muzičkim institucijama u inostranstvu (USA, Austrija). Učenici mr Anđelke Simikić osvojili su najviše nagrade na sledećim takmičenjima: Republičko takmičenje ZMBŠS, Međunarodno takmičenje „Davorin Jenko“ Beograd, Međunarodni festival mladih pijanista Šabac, „Nikolaj Rubinštajn“ Pariz , International Music Festival “New times”- Grand Prix Moskva, Međunarodno muzičko takmičenje „Fantast“ Bečej, Festival “Isidor Bajić”, Festival pijanizma Sremska Mitrovica, Internacionalno muzičko takmičenje „Sirmium Music Fest“ Sremska Mitrovica, Dečji festival „Zlatno Zvonce“ Novi Sad, „Petar Konjović“ Beograd, Takmičenje mladih pijanista Zrenjanin, Pijanističko takmičenje „Slavenski“ Novi Sad, „PIANISSIMO“ Subotica, Internacionalni festival „Skala“ Brčko, Klavirsko takmičenje „Slavenski“ Beograd….

Instruktor je praktične nastave ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of music) čiju licencu poseduje za rad na teritoriji jugoistočne Evrope i aktivan je član žirija na pijanističkim i takmičenjima iz muzičkih oblasti.

 

 

Comments are closed.