FLART EDUKA 1

Flart Eduka

Flart Eduka – Prva stručna akreditovana konferencija za flautiste sa međunarodnim učešćem pod nazivom ”Izazovi u nastavi flaute u 21. veku” namenjena je prvenstveno nastavnicima flaute na svim nivoima obrazovanja, flautistima izvođačima i stručnjacima iz srodnih područja. Cilj konferencije je da pokrene inicijativu i stvori uslove za saradnju nastavnika i njihovo umrežavanje na međunarodnom nivou, za međusobnu podršku, tako i razmenu ideja, znanja i iskustava. Ovakav vid stručnog skupa takođe otvara značajan prostor za prezentaciju primera inovativnih praksi u svrhu ukazivanja na značaj permanentnog učenja i usavršavanja nastavnika. Interdisiplinarnost, kao jedna od ključnih odlika ove konferencije, treba da podstakne nove oblike saradnje i učenja iz obilja pedagoških iskustava, ali i ostalih muzičkih, kulturnih, umetničkih i organizatorskih veština, talenata i sposobnosti. Upoznavanje sa novim kolegama i ponovni susreti sa starim doprineće, u svakom smislu, promociji flautske struke, koju gradimo na temeljima sklada između tradicionalnog i savremenog, multikulturalnosti i tolerancije, međusobog razumevanja i uvažavanja.

Vreme i mesto održavanja:

8 – 9. oktobar 2022. godine
Hotel „Norcev“
Put partizanskog odreda bb
Fruška gora, Iriški Venac

Predavači po pozivu:

 1. dr Ana Kavčič Pucihar
  Asistent na predmetu „Specijalna didaktika nastave duvačkih instrumenata“ na Muzičkoj akademiji u Ljubljani (Slovenija)
 2. Jelena Valković
  Prof. savetnik i nastavnik flaute u muzičkoj školi Zlatka Grgoševića u Sesevetama (Hrvatska)
 3. dr Nataša Crnjanski
  Vanredni profesor teoretske grupe predmeta na muzičkom departmanu Akademije umetnosti u Novom Sadu (Srbija)
 4. dr Natalija Jović
  Nastavnik flaute u Muzičkoj školi „Marko Tajčević“ u Lazarevcu i sertifikovani
  nastavnik Aleksander tehnike (Srbija)
 5. Gordana Ačić
  Psiholog i muzički pedagog u penziji, Beograd (Srbija)

Konferencija je akreditovana od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine kao oblik stručnog usavršavnja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (stručni skup – međunarodna konferencija).


Jezici konferencije: srpski, jezici regiona i engleski.
Pozivamo Vas da prijavite svoje učešće na konferenciji u formi usmenog izlaganja, radionice, ili da budete učesnik kao slušalac, bez izlaganja.


Svoja izlaganja možete prijaviti na neku od sledećih tema:

 • Inovativni pristupi u nastavi flaute
 • Priprema učenika za javni nastup
 • Rad sa darovitim učenicima
 • Nastavni plan i program
 • Nastavnik flaute – učitelj i muzički izvođač
 • Nastavnik, učenik, roditelj u saradničkom trouglu
 • Razvojni put mladog flautiste
 • Kako odabrati program za učenika?
 • Šta je presudno – talenat ili rad?
 • Smisleno vežbanje i sviranje
 • Prve krize u muzičkom obrazovanju
 • Nastavna sredstva u nastavi
 • Motivacija učenika
 • Dobre i loše strane takmičenja
 • Značaj kamernog muziciranja
 • Klavirski saradnici – podrška u nastavnom procesu
 • Osnaživanje nastavnika u muzičkoj školi
 • Kompetencije uspešnog nastavnika u muzičkoj školi
 • Međupredmetna povezanost u muzičkoj školi
 • Istraživanja iz oblasti muzičke i flautske pedagogije
 • Nastavnik u muzičkoj školi u radu sa decom 21. veka
 • Izazovi nastavnika muzičkih škola u radu sa decom sa posebnim obrazovnim potrebama
 • Primeri inovativne i dobre prakse
 • Psihološki aspekti nastave u muzičkim školama
 • Ostale povezane teme

Formati izlaganja:

 • Usmeno izlaganje (15 minuta izlaganja + 5 minuta za diskusiju i
  pitanja)
 • Radionica (45 minuta)
 • Predstavljanje knjige (trajanje prezentacije će zavisiti od ukupnog
  broja prijavljenih knjiga)
 • Predstavljanje CD-a (trajanje prezentacije će zavisiti od ukupnog
  broja prijavljenih CD izdanja)

Podaci za prijavu izlaganja:

Prijava podrazumeva dozvolu za objavu sažetka, saglasnost autora sa sadržajem prijave, potvrdu učešća i potvrdu tačnosti e-adrese.

 1. Prijava izlaganja
 • Treba da sadrži naslov izlaganja, sažetak (do 500 reči), ključne reči (do 5), ime i prezime autora, fotografiju autora, njegovu kraću biografiju i naziv ustanove iz koje dolaze.
 1. Prijava radionice
 • Treba da sadrži naziv radionice, sažetak (do 500 reči), ključne reči (do 5), autore-voditelje radionice, fotografije autora/voditelja, njihove kraće biografije i naziv ustanove iz koje dolaze cilj i ishode radionice. Neophodno je naznačiti maksimalan broj učesnika.
 1. Prijava za predstavljanje knjige
 • Treba da sadrži naziv knjige, sažetak u okviru kojeg se nalaze sve relevantne informacije o izdanju: imena autora (po potrebi navesti urednika, saradnike i sl.), fotografiju autora, njihove kraće biografije, izdavača, godinu objave, kao i kratak pregled sadržaja knjige koja se predstavlja.
 1. Prijava za predstavljanje CD – a
 • Treba da sadrži naziv CD izdanja, sažetak u okviru kojeg se nalaze sve relevantne informacije o izdanju: imena izvođača (po potrebi navesti, saradnike, producente, mesto snimanja i sl.), fotografiju izvođača, njihove kraće biografije, izdavača, godinu objave, kao i kratak pregled sadržaja CD-a koji se predstavlja.

Prijava predloga:

Predloge za izlaganja poslati na e-mail: prijava@muzickicentarorfej.com
Rok za prijavu izlaganja: 12. septembar 2022. godine
Obaveštenje o prihvatanju predloga: 15. septembar 2022. godine
Kontakt adresa za pitanja: info@muzickicentarorfej.com

 • Prihvaćeni sažeci radova će biti objavljeni u štampanoj i elektronskoj formi pre održavanja konferencije.
 • U slučaju prijavljivanja većeg broja izlaganja, organizator zadržava pravo da u skladu sa raspoloživim vremenom odabere ona izlaganja koja se po njegovom mišljenju najviše uklapaju u programsku koncepciju ovogodišnje konferencije.

Planirani program konferencije

Subota 8. oktobar 2022. godine

• 9:00 – 10:00 – prijavljivanje učesnika konferencije;
• 10:00 – 10:30 – otvaranje konferencije;
• 10:30 – 12:00 – izlaganja i radionice po pozivu organizatora
• 12:00 – 12:30 – pauza za osveženje
• 12:30 – 14:00 – izlaganja i radionice po pozivu organizatora
• 14:00 – 16:00 – pauza za ručak i predah
• 16:00 – 18:00 – izlaganja prijavljenih učesnika
• 18:00 – 19:00 – proba ansambala i hora flauta
• 19:15 – 20:00 – večera
• 20:00 – 20:45 – predstava „Mesto dobre radnice“
(tema predstave je položaj prosvetnih radnika, problematika rada u kulturi i obrazovanju danas)
• 20:45 – vreme za druženje i odmor

Nedelja: 9. oktobar 2022. godine

• 8:00 – 9:30 – doručak
• 9:30 – 11:30 – izlaganja i radionice
• 11:30 – 12:30 – pauza za osveženje
• 12:30 – 13:30 – proba ansambala i hora flauta
• 13:30 – 15:30 – pauza za ručak, predah i pripremu za završni koncert
• 15:30 – 16:30 – završni koncert
• 16:30 – 17:00 – završna diskusija učesnika skupa, formulacija zaključaka, evaluacija skupa, izdavanje sertifikata, zatvaranje konferencije.

Tačan program i satnica sa svim aktivnostima u okviru konferecije biće blagovremeno objavljeni i dostavljeni svim učesnicima putem e – maila i u štampanom obliku prilikom dolaska i prijavljivanja.

Troškovi kotizacije:

 1. Pun iznos kotizacije 11.500 RSD (100e za učesnike iz inostranstva) obuhvata:
 • Smeštaj i ishranu tokom trajanja konferencije
 • Prisustvo, praćenje i/ili učešće u radu konferencije
 • Štampani program konferencije sa sažecima izlaganja
 • Sertifikat o učešću (za sve učesnike konferencije) i Uverenje o pohađanom obliku stručnog usavršavanja (za zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Republici Srbiji)
 • Prateći radni materijal
 • Osveženja u pauzama programa
 • Korišćenje bazena i saune
 1. Iznos kotizacije bez prenoćišta sa doručkom 9.000 RSD (80e za učesnike iz inostranstva)

Prijava i način uplate kotizacije

Svoje učešće na Konferenciji možete prijaviti najkasnije do 12. septembra (ukoliko prijavljujete izlaganje) ili do 15. septembra 2022. godine (ukoliko ste učesnik bez izlaganja) popunjavanjem prijavnog formulara koji se nalazi na ovom linku. Nakon popunjavanja istog, na svoju e-mail adresu ćete dobiti uputstva za uplatu kotizacije.
Rok za uplatu kotizacije je 20. septembar.

Za sve informacije se možete obratiti i lično predstavniku Organizacionog odbora konferencije Marijani Josipović – Mirković na broj telefona:+381 (0)64/2419509 (poziv, SMS, Viber).

Očekujući Vašu prijavu za učešće na konferenciji i skori susret i saradnju sa Vama, srdačno Vas pozdravljamo!

Organizator konferencije: Muzički centar „Orfej“ Novi Sad

Napomena:
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika do navedenog datuma, organizator zadržava pravo otkazivanja održavanja konferencije.

Comments are closed.