FLART EDUKA

FLART EDUKA – druga stručna konferencija za flautiste sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Inovativna i kreativna nastava”, namenjena je prvenstveno nastavnicima flaute na svim nivoima obrazovanja, ali i flautistima izvođačima i stručnjacima iz srodnih područja. Cilj konferencije je da pokrene inicijativu i stvori uslove za saradnju nastavnika i njihovo umrežavanje na međunarodnom nivou, za međusobnu podršku, kao i razmenu ideja, znanja i iskustava. Ovakav vid stručnog skupa takođe otvara značajan prostor za prezentaciju primera inovativnih praksi u svrhu ukazivanja na značaj permanentnog učenja i usavršavanja nastavnika. Interdisiplinarnost, kao jedna od ključnih odlika ove konferencije, treba da podstakne nove oblike saradnje i učenja iz obilja pedagoških iskustava, ali i ostalih muzičkih, kulturnih, umetničkih i organizatorskih veština, talenata i sposobnosti. Upoznavanje sa novim kolegama i ponovni susreti sa starim, doprineće, u svakom smislu, promociji flautske struke, koju gradimo na temeljima sklada između tradicionalnog i savremenog, multikulturalnosti i tolerancije, međusobog razumevanja i uvažavanja.

VREME I MESTO ODRŽAVANJA

7. i 8. oktobar 2023. godine
Hotel Borkovac, Ruma
Ulica Orlovićeva BB

PREDAVAČI PO POZIVU

 1. Matej Zupan

profesor flaute na Muzičkoj akademiji u Ljubljani (Slovenija)

 1. dr Ana Kavčič Pucihar

asistent na predmetu „Specijalna didaktika nastave duvačkih instrumenata” na Muzičkoj akademiji u Ljubljani (Slovenija)

 1. Jelena Valković

profesor savetnik i profesor flaute u Muzičkoj školi Zlatka Grgoševića u Sesvetama (Hrvatska)

 1. Marija Esih

kompozitor i profesor flaute u Muzičkoj školi u Dugom selu (Hrvatska)

 1. Vlatka Taborsky

profesor flaute i kamerne muzike u Muzičkoj školi u Varaždinu (Hrvatska)

 1. Tatjana Jergan Botunac

profesor savetnik, profesor klavira i crkvene muzike u Osnovnoj muzičkoj školi sv. Benedikta u Zadru (Hrvatska)

Konferencija je akreditovana kao oblik stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovno–vaspitnim ustanovama u Republici Srbiji.

Jezici konferencije: srpski, jezici regiona i engleski.

Pozivamo Vas da prijavite svoje učešće na konferenciji na jedan od sledećih načina:

 • kao učesnik sa izlaganjem (u formi usmenog izlaganja, radionice, predstavljanja knjige ili audio izdanja)
 • kao učesnik bez izlaganja (slušalac).

Svoja izlaganja i radionice možete prijaviti na neku od sledećih tema:

 • Inovativni pristupi u nastavi flaute
 • Priprema učenika za javni nastup
 • Rad sa darovitim učenicima
 • Nastavni plan i program
 • Nastavnik flaute – učitelj i muzički izvođač
 • Nastavnik, učenik, roditelj u saradničkom trouglu
 • Razvojni put mladog flautiste
 • Kako odabrati program za učenika?
 • Šta je presudno – talenat ili rad?
 • Smisleno vežbanje i sviranje
 • Prve krize u muzičkom obrazovanju
 • Nastavna sredstva u nastavi flaute
 • Motivacija učenika
 • Dobre i loše strane takmičenja
 • Značaj kamernog muziciranja
 • Klavirski saradnici – podrška u nastavnom procesu
 • Osnaživanje nastavnika u muzičkoj školi
 • Kompetencije uspešnog nastavnika u muzičkoj školi
 • Međupredmetna povezanost u muzičkoj školi
 • Istraživanja iz oblasti muzičke i flautske pedagogije
 • Nastavnik u muzičkoj školi u radu sa decom 21. veka
 • Izazovi nastavnika muzičkih škola u radu sa decom sa posebnim obrazovnim potrebama
 • Primeri inovativne i dobre prakse
 • Psihološki aspekti nastave u muzičkim školama
 • Ostale povezane teme

Formati izlaganja:

 • usmeno izlaganje (15 minuta izlaganja + 5 minuta za diskusiju i pitanja);
 • radionica (45 minuta);
 • predstavljanje knjige (trajanje prezentacije će zavisiti od ukupnog
  broja prijavljenih knjiga);
 • predstavljanje audio izdanja (trajanje prezentacije će zavisiti od ukupnog broja prijavljenih audio izdanja).

Podaci za prijavu izlaganja (prijava podrazumeva dozvolu za objavu sažetka, saglasnost autora sa sadržajem prijave, potvrdu učešća i potvrdu tačnosti e-adrese):

 1. prijava usmenog izlaganja treba da sadrži naslov izlaganja, sažetak (do 500 reči), ključne reči (do 5), ime i prezime autora, fotografiju autora, njegovu kraću biografiju i naziv ustanove iz koje dolazi;
 1. prijava radionice – treba da sadrži naziv radionice, sažetak (do 500 reči), ključne reči (do 5), ime i prezime autora i voditelja radionice, fotografije autora i voditelja, njihove kraće biografije, naziv ustanove iz koje dolaze, cilj i ishode radionice, kao i maksimalan broj učesnika;
 1. prijava za predstavljanje knjige – treba da sadrži naziv knjige, sažetak u okviru kojeg se nalaze sve relevantne informacije o izdanju – imena autora (po potrebi navesti urednika, saradnike i sl.), fotografije autora, njihove kraće biografije, izdavača, godinu objave, kao i kratak pregled sadržaja knjige koja se predstavlja;
 1. prijava za predstavljanje audio izdanja treba da sadrži naziv audio izdanja, sažetak u okviru kojeg se nalaze sve relevantne informacije o izdanju – imena izvođača (po potrebi navesti, saradnike, producente, mesto snimanja i sl.), fotografije izvođača, njihove kraće biografije, izdavača, godinu objave, kao i kratak pregled sadržaja audio izdanja koje se predstavlja.

Prijava predloga izlaganja:

predloge izlaganja poslati na e-mail: prijava@muzickicentarorfej.com

Rok za prijavu izlaganja: 15. septembar 2023. godine.

Obaveštenje o prihvatanju predloga: 18. septembar 2023. godine.

Kontakt adresa za pitanja: info@muzickicentarorfej.com

U slučaju prijavljivanja većeg broja aktivnih učesnika, organizator zadržava pravo da u skladu sa raspoloživim vremenom odabere ona izlaganja, radionice i predstavljanja koja se po njegovom mišljenju najviše uklapaju u programsku koncepciju ovogodišnje konferencije.

Planirani program konferencije

subota, 7. oktobar 2023. godine

 • 9:00–10:00 – prijavljivanje učesnika konferencije
 • 10:00–10:30 – otvaranje konferencije
 • 10:30–12:30 – izlaganja i radionice po pozivu organizatora
 • 12:30–13:00 – pauza za osveženje
 • 13:00–14:30 – izlaganja i radionice po pozivu organizatora
 • 14:30–16:30 – pauza za ručak i predah
 • 16:30–19:15 – izlaganja prijavljenih učesnika
 • 19:15–20:00 – večera
 • od 20 časova – vreme za druženje i odmor

nedelja, 8. oktobar 2023. godine

 • 8:30–9:30 – doručak
 • 10:00–12:15 – izlaganja i radionice po pozivu organizatora
 • 12:15–12:45 – pauza za osveženje
 • 12:45–13:15 – završna diskusija učesnika konferencije, formulacija zaključaka, eva­luacija skupa, izdavanje sertifikata, zatvaranje konferencije.

Tačan program i satnica sa svim aktivnostima u okviru konferecije biće blagovremeno objavljeni i dostavljeni svim učesnicima putem elektronske pošte i u štampanom obliku prilikom dolaska i prijavljivanja.

Troškovi kotizacije

 1. Pun iznos kotizacije je 16.000 dinara (140 evra za učesnike iz inostranstva) i obuhvata:
 • smeštaj i ishranu tokom trajanja konferencije;
 • prisustvo, praćenje i/ili učešće u radu konferencije;
 • štampani program konferencije;
 • sertifikat o učešću (za sve učesnike konferencije) i Uverenje o pohađanom obliku stručnog usavršavanja (za zaposlene u obrazovno–vaspitnim ustanovama u Republici Srbiji);
 • prateći radni materijal;
 • osveženja u pauzama programa;
 • korišćenje bazena i spa centra.
 1. Umanjeni iznos kotizacije je 10.000 dinara (85 evra za učesnike iz inostran­stva) i obuhvata gore navedeno, osim prenoćišta sa doručkom i korišćenja bazena i spa centra.

Prijava i način uplate kotizacije

Svoje učešće na Konferenciji možete prijaviti najkasnije do 15. septembra (ukoliko prijavljujete izlaganje) ili do 18. septembra 2023. godine (ukoliko ste učesnik bez izlaganja), popunjavanjem prijavnog formulara koji se nalazi na sledećem linku.

FORMULAR ZA PRIJAVU UČEŠĆA

Nakon popunjavanja formulara, na Vašu e-mail adresu ćete dobiti uputstva za uplatu kotizacije.

Rok za uplatu kotizacije je 20. septembar 2023. godine.

Za sve informacije se možete obratiti i lično predstavniku Organizacionog odbora konferencije, Marijani Josipović Mirković na broj telefona: +381 (0)64 2419509 (poziv, SMS, Viber).

Napomena:
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika do navedenog datuma, organizator zadržava pravo otkazivanja održavanja konferencije.

Organizator konferencije je Muzički centar „Orfej” iz Novog Sada.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.