FLART EDUKA

Фларт Едука

Фларт Едука – Прва стручна акредитована конференција за флаутисте са међународним учешћем под називом ”Изазови у настави флауте у 21. веку” намењена је првенствено наставницима флауте на свим нивоима образовања, флаутистима извођачима и стручњацима из сродних подручја. Циљ конференције је да покрене иницијативу и створи услове за сарадњу наставника и њихово умрежавање на међународном нивоу, за међусобну подршку, тако и размену идеја, знања и искустава. Овакав вид стручног скупа такође отвара значајан простор за презентацију примера иновативних пракси у сврху указивања на значај перманентног учења и усавршавања наставника. Интердисиплинарност, као једна од кључних одлика ове конференције, треба да подстакне нове облике сарадње и учења из обиља педагошких искустава, али и осталих музичких, културних, уметничких и организаторских вештина, талената и способности. Упознавање са новим колегама и поновни сусрети са старим допринеће, у сваком смислу, промоцији флаутске струке, коју градимо на темељима склада између традиционалног и савременог, мултикултуралности и толеранције, међусобог разумевања и уважавања.

Време и место одржавања:

8 – 9. октобар 2022. године
Хотел „Норцев“
Пут партизанског одреда бб
Фрушка гора, Иришки Венац

Предавачи по позиву:

 1. др Ана Кавчич Пуцихар
  Асистент на предмету „Специјална дидактика наставе дувачких инструмената“ на Музичкој академији у Љубљани (Словенија)
 2. Јелена Валковић
  Проф. саветник и наставник флауте у музичкој школи Златка Гргошевића у Сесеветама (Хрватска)
 3. др Наташа Црњански
  Ванредни професор теоретске групе предмета на музичком департману Академије уметности у Новом Саду (Србија)
 4. др Наталија Јовић
  Наставник флауте у Музичкој школи „Марко Тајчевић“ у Лазаревцу и сертификовани
  наставник Александер технике (Србија)
 5. Гордана Ачић
  Психолог и музички педагог у пензији, Београд (Србија)

Конференција је акредитована од стране Педагошког завода Војводине као облик стручног усавршавња наставника, васпитача и стручних сарадника (стручни скуп – међународна конференција).


Језици конференције: српски, језици региона и енглески.
Позивамо Вас да пријавите своје учешће на конференцији у форми усменог излагања, радионице, или да будете учесник као слушалац, без излагања.


Своја излагања можете пријавити на неку од следећих тема:

 • Иновативни приступи у настави флауте
 • Припрема ученика за јавни наступ
 • Рад са даровитим ученицима
 • Наставни план и програм
 • Наставник флауте – учитељ и музички извођач
 • Наставник, ученик, родитељ у сарадничком троуглу
 • Развојни пут младог флаутисте
 • Како одабрати програм за ученика?
 • Шта је пресудно – таленат или рад?
 • Смислено вежбање и свирање
 • Прве кризе у музичком образовању
 • Наставна средства у настави
 • Мотивација ученика
 • Добре и лоше стране такмичења
 • Значај камерног музицирања
 • Клавирски сарадници – подршка у наставном процесу
 • Оснаживање наставника у музичкој школи
 • Компетенције успешног наставника у музичкој школи
 • Међупредметна повезаност у музичкој школи
 • Истраживања из области музичке и флаутске педагогије
 • Наставник у музичкој школи у раду са децом 21. века
 • Изазови наставника музичких школа у раду са децом са посебним образовним потребама
 • Примери иновативне и добре праксе
 • Психолошки аспекти наставе у музичким школама
 • Остале повезане теме

Формати излагања:

 • Усмено излагање (15 минута излагања + 5 минута за дискусију и
  питања)
 • Радионица (45 минута)
 • Представљање књиге (трајање презентације ће зависити од укупног
  броја пријављених књига)
 • Представљање ЦД-а (трајање презентације ће зависити од укупног
  броја пријављених ЦД издања)

Подаци за пријаву излагања:

Пријава подразумева дозволу за објаву сажетка, сагласност аутора са садржајем пријаве, потврду учешћа и потврду тачности е-адресе.

 1. Пријава излагања
 • Треба да садржи наслов излагања, сажетак (до 500 речи), кључне речи (до 5), име и презиме аутора, фотографију аутора, његову краћу биографију и назив установе из које долазе.
 1. Пријава радионице
 • Треба да садржи назив радионице, сажетак (до 500 речи), кључне речи (до 5), ауторе-водитеље радионице, фотографије аутора/водитеља, њихове краће биографије и назив установе из које долазе циљ и исходе радионице. Неопходно је назначити максималан број учесника.
 1. Пријава за представљање књиге
 • Треба да садржи назив књиге, сажетак у оквиру којег се налазе све релевантне информације о издању: имена аутора (по потреби навести уредника, сараднике и сл.), фотографију аутора, њихове краће биографије, издавача, годину објаве, као и кратак преглед садржаја књиге која се представља.
 1. Пријава за представљање ЦД – а
 • Треба да садржи назив ЦД издања, сажетак у оквиру којег се налазе све релевантне информације о издању: имена извођача (по потреби навести, сараднике, продуценте, место снимања и сл.), фотографију извођача, њихове краће биографије, издавача, годину објаве, као и кратак преглед садржаја ЦД-а који се представља.

Пријава предлога:

Предлоге за излагања послати на e-mail: prijava@muzickicentarorfej.com
Рок за пријаву излагања: 12. септембар 2022. године
Обавештење о прихватању предлога: 15. септембар 2022. године
Контакт адреса за питања: info@muzickicentarorfej.com

 • Прихваћени сажеци радова ће бити објављени у штампаној и електронској форми пре одржавања конференције.
 • У случају пријављивања већег броја излагања, организатор задржава право да у складу са расположивим временом одабере она излагања која се по његовом мишљењу највише уклапају у програмску концепцију овогодишње конференције.

Планирани програм kонференције

Субота 8. октобар 2022. године

• 9:00 – 10:00 – пријављивање учесника конференције;
• 10:00 – 10:30 – отварање конференције;
• 10:30 – 12:00 – излагања и радионице по позиву организатора
• 12:00 – 12:30 – пауза за освежење
• 12:30 – 14:00 – излагања и радионице по позиву организатора
• 14:00 – 16:00 – пауза за ручак и предах
• 16:00 – 18:00 – излагања пријављених учесника
• 18:00 – 19:00 – проба ансамбала и хора флаута
• 19:15 – 20:00 – вечера
• 20:00 – 20:45 – представа „Место добре раднице“
(тема представе је положај просветних радника, проблематика рада у култури и образовању данас)
• 20:45 – време за дружење и одмор

Недеља: 9. октобар 2022. године

• 8:00 – 9:30 – доручак
• 9:30 – 11:30 – излагања и радионице
• 11:30 – 12:30 – пауза за освежење
• 12:30 – 13:30 – проба ансамбала и хора флаута
• 13:30 – 15:30 – пауза за ручак, предах и припрему за завршни концерт
• 15:30 – 16:30 – завршни концерт
• 16:30 – 17:00 – завршна дискусија учесника скупа, формулација закључака, евалуација скупа, издавање сертификата, затварање конференције.

Тачан програм и сатница са свим активностима у оквиру конфереције биће благовремено објављени и достављени свим учесницима путем е – маила и у штампаном облику приликом доласка и пријављивања.

Трошкови котизације:

 1. Пун износ котизације 11.500 РСД (100е за учеснике из иностранства) обухвата:
 • Смештај и исхрану током трајања конференције
 • Присуство, праћење и/или учешће у раду конференције
 • Штампани програм конференције са сажецима излагања
 • Сертификат о учешћу (за све учеснике конференције) и Уверење о похађаном облику стручног усавршавања (за запослене у образовно-васпитним установама у Републици Србији)
 • Пратећи радни материјал
 • Освежења у паузама програма
 • Коришћење базена и сауне
 1. Износ котизације без преноћишта са доручком 9.000 РСД (80е за учеснике из иностранства)

Пријава и начин уплате котизације

Своје учешће на Конференцији можете пријавити најкасније до 12. септембра (уколико пријављујете излагање) или до 15. септембра 2022. године (уколико сте учесник без излагања) попуњавањем пријавног формулара који се налази на овом линку. Након попуњавања истог, на своју е-маил адресу ћете добити упутства за уплату котизације.
Рок за уплату котизације је 20. септембар.

За све информације се можете обратити и лично представнику Организационог одбора конференције Маријани Јосиповић – Мирковић на број телефона:+381 (0)64/2419509 (позив, СМС, Вибер).

Очекујући Вашу пријаву за учешће на конференцији и скори сусрет и сарадњу са Вама, срдачно Вас поздрављамо!

Организатор конференције: Музички центар „Орфеј“ Нови Сад

Напомена:
У случају недовољног броја пријављених учесника до наведеног датума, организатор задржава право отказивања одржавања конференције.

Comments are closed.